เข้าสู่หน้าเว็บแบบปกติ
 
Giffarine - Official

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกกิฟฟารีน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับกิฟฟารีน คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ("กิฟฟารีน") จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของกิฟฟารีน ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนดังต่อไปนี้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีน

ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกิฟฟารีน และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิฟฟารีนได้

กิฟฟารีน สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้อย่างต่อเนื่อง กิฟฟารีนอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สิทธิ์ในเว็บไซต์

ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ กิฟฟารีนจัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของกิฟฟารีนนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกิฟฟารีน อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากกิฟฟารีนไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว กิฟฟารีนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่กิฟฟารีนแล้ว กิฟฟารีนจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟฟารีน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กิฟฟารีน จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ กิฟฟารีนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่กิฟฟารีน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น กิฟฟารีนอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของกิฟฟารีน ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ กิฟฟารีนยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้

กิฟฟารีนอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับกิฟฟารีน หรือเข้ามาดำเนินการในนามของกิฟฟารีนนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของกิฟฟารีนไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่กิฟฟารีนได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของกิฟฟารีน องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟฟารีนด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

กิฟฟารีนจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

กิฟฟารีนมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ กิฟฟารีนยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

สมัครเป็นสมาชิก Giff Club

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่า

กิฟฟารีนใกล้บ้านคุณ

ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนที่ชื่นชอบได้ ใกล้บ้านของท่านเอง

สมัครเป็นสมาชิก กิฟฟารีน

ค้นหาชีวิตที่เพียบพร้อม และสิทธิประโยชน์ มากมาย


E-Newsletters

ต้องการอัพเดทข้อมูลโปรโมชั่นของกิฟฟารีนก่อนใคร
รับข่าวสารจากเรา เพียงแค่ใส่ข้อมูลติดต่อของท่านด้านล่าง

Email Address

*ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสาร กรุณากดที่ "Unsubscribe"

Follow us

ติดตามเราได้ที่

Like us on Facebook

ติดตามความเคลื่อนไหว
ของกิฟฟารีน

Copyright@2015 by Giffarine Thailand. All rights reserved